داوران

قضاوت نمایندگان استان در دیدار زاگرس مهاباد و آرتاویل جوان اردبیل

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، رضا شهسواری بعنوان داور ، مهدی اکبرزاده بعنوان کمک داور اول، محمد دخت فرشاد بعنوان کمک داور دوم و جمال لاوه بعنوان داور چهارم از استان آذربایجان شرقی در دیدار بین دو تیم زاگرس مهاباد و آرتاویل جوان اردبیل از سری مسابقات لیگ مناطق نوجوانان که روز سه شنبه مورخه 99/12/05 رأس ساعت 13:45 در ورزشگاه آزادی شهر مهاباد برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.