داوران

قضاوت نمایندگان استان در دیدار خورشید مهر قروه و کاویان نقده

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، امیر پورفتحی بعنوان داور، حجت حیدری فر بعنوان کمک داور اول، علی شکری بعنوان کمک داور دوم و رضا شهسواری بعنوان داور چهارم از استان آذربایجان شرقی در دیدار بین دو تیم خورشید مهر قروه و کاویان نقده از سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور که روز چهارشنبه مورخه 99/10/17 ، رأس ساعت 14:00 در ورزشگاه چمران شهر قروه کردستان برگزار می گردد حضور خواهند داشت.