داوران

قضاوت نمایندگان استان در دیدار آرکا فوتبال و یاران فتح تبریز

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، سالار فتحی زاده بعنوان داور، مهدی اکبرزاده بعنوان کمک داور اول، محمد دخت فرشاد بعنوان کمک داور دوم و محمدامین مستقیم بعنوان داور چهارم از استان آذربایجان شرقی در دیدار بین دو تیم آرکا فوتبال تبریز و یاران فتح تبریز از سری مسابقات لیگ فوتبال مناطق نوجوانان کشور که روز چهارشنبه مورخه 99/12/20 رأس ساعت 13:45 در ورزشگاه مرزداران تبریز برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.