اجرائی کشوری

قرارداد استقلال تهران با ميثم حسيني غيرقانوني است

مديرعامل باشگاه گسترش فولاد تبريز گفت: ميثم حسيني با تيم فوتبال اين باشگاه قرارداد داخلي امضا كرده و قرارداد وي با استقلال تهران، غيرقانوني است… غلامرضا سمندر گفت: اين بازيكن قرارداد خود با گسترش فولاد تبريز را در خردادماه امسال به مدت دو فصل تمديد كرد و بستن قرارداد با وي از سوي هر تيمي، خلاف قانون نقل و انتقالات است.
وي اضافه كرد : اخلاق ورزشي حكم مي كرد اين بازيكن به لحاظ تعهدات به قرارداد منعقده با باشگاه گسترش فولاد تبريزاحترام مي گذاشت و از قوانين جاري فدراسيون فوتبال در اين زمينه تبعيت مي كرد.
وي گفت: طبق مقررات حاكم ، عقد قرارداد جديد با تيم دوم مشمول آيين نامه هاي انضباطي بوده و ميثم حسيني مي بايست 50 درصد از مبلغ قرارداد خود با تيم استقلال را به عنوان جريمه مالي به حساب باشگاه گسترش فولاد واريز نمايد تا با رضايت طرفين، انتقال وي مشروعيت قانوني داشته باشد.
سمندر همچنين با انتقاد از ترويج فرهنگ بي توجهي به حقوق باشگاه هاي ذينفع در امر نقل و انتقال مربي و بازيكن، خواستار برخورد شديد فدراسيون فوتبال با قانون شكنان شد.
مديرعامل باشگاه گسترش فولاد تبريز روز گذشته نيز در گفت و گو با ايرنا، از فدراسيون فوتبال خواسته بود تا ظرف مدت 24 ساعت راي قطعي خود را در خصوص تخلف تيم نساجي كه از يك بازيكن خارجي غيرمجاز در بازي مقابل گسترش فولاد بهره برده بود، صادر نمايد.
سمندر افزود: در غير اين صورت مداركي عليه اين فدراسيون را در سايت باشگاه قرار خواهد داد و علاوه بر آن ضمن پيگيري حق و حقوق خود از طريق مراجع قانوني و فيفا، مالك باشگاه را نيز مجاب خواهند كرد كه از تيم داري در فوتبال كناره گيري كند.