اجرائی کشوری

قراداد بازیکنان جدید تراکتورسازی ثبت شد

بازیکنان جدید تراکتورسازی که قراداد خود را با حضور در هیأت فوتبال استان ثبت نهایی کردند تا برای حضور در ترکیب تراکتورسازی دچار مشکل نشوند امورات کارت این بازیکنان نیز انجام می شود تا بتوانند در بازی با نفت تهران مشکلی برای بازی نداشته باشند.
مهدی کیانی ، ایوب کلانتری،فرزاد حاتمی و سعید آقایی بازیکنانی بودند که قرارداد خود را بعد از تمرین ظهر روز پنجشنبه تیم ثبت کردند.