مربیان

قابل توجه کلیه مربیان مدرک دار

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛به اطلاع کلیه مربیان مدرک دار که دوره مربیگری فوتبال پایه  Grassroots را نگذراندن می رساند جهت شرکت در کلاس فوق تا پایان ماه جاری جهت ثبت نام حضوراً به کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال مراجعه فرمایند.

وی افزود: در ضمن جهت فعالیت در مدارس فوتبال استان داشتن مدرک مربیگری فوتبال پایه الزامی می باشد.