مربیان

قابل توجه مربیان D آسیا

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به اطلاع کلیه مربیان دارای مدرک مربیگری D که مدت دو سال از تاریخ اخذ مدرک مربیگری آنها گذشته میرساند عملکرد خود را کتباً  به کمیته مربیان ارائه نمایند.

نظرزاده اضافه کرد؛ جهت شرکت در آزمون ورودی کلاس مربیگری B ایران و C آسیا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب هیأت فوتبال بانک ملی ایران ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ واریز و فیش مربوطه را تا پایان اردیبهشت ماه به کمیته مربیان تحویل نمایند.