مربیان

قابل توجه مربیان دارای مدرک

احد نظرزاده مسؤول کمیته مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ باطلاع مربیان دارای مدرک ( A-B-C , D )  که در دوره های دانش افزایی و کلاس های تخصصی فوتسال، فوتبال ساحلی، دروازه بانی، بدنسازی و مدیریت شرکت و مدرک اخذ نموده اند می رساند که اصل و کپی گواهی نامه مربوط را طی ماه جاری جهت درج در پرونده به کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان تحویل نمایند.