مربیان

قابل توجه مربیان دارای مدرک A و B آسیا و حرفه ای

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جهت تمدید مدارک مربیگری برابر دستورالعمل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران کلاس دانش افزایی یک روزه روز چهارشنبه مورخه 98/5/2 از ساعت 9 صبح الی 17 بمدرسی استاد اردشیر پورنعمت در دانشگاه علمی کاربردی ماشین سازی تبریز برگزار خواهد شد.

لذا از کلیه مربیان دارای مدرک مربیگری حرفه ای و A و B آسیا دعوت میشود جهت ثبت نام در کلاس فوق مبلغ 4/000/000 ریال به حساب هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی بشماره 0109260750006 بانک ملی  ایران واریز نمایند.

لازم بذکر است مدارک مربیگری قبلی از درجه اعتباری ساقط بوده و برای مربیان مدرک مربیگری جدیدی صادر خواهد شد.