جوانان

قابل توجه مدیران مدارس فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،با توجه به در پیش بودن فصل فعالیت مدارس فوتبال، بویژه مدارس فصلی در تابستان و از آنجائیکه روند دریافت و یا تمدید مجوز این مدارس در پیش می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید کلیه مدارس فوتبال فعال در آن استان، کلیه وجوه مربوط به حق عضویت حقوقی وحقیقی مدارس فوتبال را به صورت کامل و از طریق سامانه فدراسیون فوتبال پرداخت کرده و برای ورود به سامانه فدراسیون از نرم افزار موزیلا فایرفاکس(Firefox) استفاده نمایند.

بدیهی است در صورت عدم ثبت نام و پرداخت حق عضویت حقیقی و حقوقی توسط مدارس فوتبال از طریق سامانه، مجوز این مدارس می بایست توسط هیأت فوتبال استان لغو و اطلاعات کامل آنها پس از اطلاع رسانی عمومی، در اختیار فدراسیون فوتبال جهت رسیدگی قرار گیرد.

از آنجائیکه در سال گذشته سامانه مدارس فوتبال فدراسیون به صورت آزمایشی و رایگان به همه هیأتهای استانی تحویل و بسیاری ازآنها مدارس خود را در سامانه ثبت نموده اند؛ در سال 1398 همه استانها می بایست مدارس همه فوتبال خود را تنها در سامانه فدراسیون ثبت نمایند تا ضمن دریافت حقوق عضویت آنها،اطلاعات مدارس و فوتبال آموزان در سامانه فدراسیون فوتبال ثبت و ذخیره گردد.