جوانان

قابل توجه مدیران مدارس فوتبال

دکتر علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای شرایط و نحوه صدور کارت های عضویت فدراسیون فوتبال را اعلام کرد.

متن نامه: