جوانان

قابل توجه مدیران مدارس فوتبال

داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ برابر اعلام رئیس آکادمی ملی فوتبال ایران مدیران مدارس فوتبال موظفند اطلاعات خود را در سامانه بانک اطلاعات مدارس فوتبال درج و ثبت نام نمایند.