جوانان

قابل توجه مدیران مدارس فوتبال

علی داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جلسه مدیران مدارس فوتبال روز پنجشنبه مورخه 94/3/7 راس ساعت 15:00 در محل کنفرانس هیأت فوتبال استان برگزار می گردد.

داداشیان گفت: این جلسه بمنظور اعلام نرخ قیمت گذاری مدارس فوتبال ، هماهنگی کارت عضویت مدارس فوتبال ، اعلام زمان شروع مدارس فوتبال دائمی و فصلی و همچنین زمانبندی فستیوال مدارس فوتبال سال 94 برگزار خواهد گردید.