جوانان

قابل توجه مدیران مدارس فوتبال مجاز استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی و با توجه به درخواست کمیته محترم اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران شایسته است مدیران محترم مدارس فوتبال نسبت به ارسال مشخصات مدارس فوتبال خود ظرف مدت یک هفته به کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اقدام نمایند .

در صورت عدم ارسال بموقع کمیته جوانان از صدور مجوز جدید مدرسه فوتبال به مدیران محترم معذور خواهد بود.