مربیان

قابل توجه باشگاه های لیگ برتر – دسته یک- لیگ دسته دوم و لیگ دسته سوم کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برابر نامه دبیر کل محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و با استناد به موضوع ماده 15 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان کلیه باشگاه های لیگ برتر – دسته یک- لیگ دسته دوم و لیگ دسته سوم کشور می بایست برای استخدام مدیر تیم و سرمربی و مربیان مطابق با ماده 14 و 15 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان عمل نمایند.

مطابق این دستورالعمل می بایست سرمربیان لیگ برتر دارای مدرک پرو لایسنس(Pro) ، مربیان لیگ برتر دارای مدرک A آسیا، مربیان دروازه بانان دارای مدرک سطح دو آسیا ، مربیان بدنساز دارای مدرک سطح یک آسیا یا B آسیا ، لیسانس تربیت بدنی و مدیر تیم دارای مدرک مدیریت باشند و نیز مطابق این دستورالعمل می بایست سرمربیان تیم های غیر لیگ برتر دارای مدرک A آسیا، مربیان تیم های غیر لیگ برتر  دارای مدرک B آسیا ، مربیان بدنساز تیم های غیر لیگ برتر دارای مدرک سطح دو آسیا و مربیان دروازه بان تیم های غیر لیگ برتر دارای مدرک سطح سه آسیا باشند.

بدیهی است از ثبت قرارداد اعضای کادر فنی که فاقد شرایط دستورالعمل فوق باشند جلوگیری به عمل می آید.