اجرائی کشوری

فینال مسابقات فوتسال لیگ شهرستان ها

محمد پیروز رام مسئول کمیته فوتسال هیات فوتبال استان خبرداد… فینال مسابقات فوتسال لیگ شهرستان در تاریخ 6/4/90 در سالن 2000نفری شهرستان بناب بین تیم های ممقان و جهان نمای ملکان برگزار گردید که در نهایت تیم ممقان توانست با نتیجه نه بر هشت تیم جهان نمای ملکان را شکست داده قهرمان مسابقات فوتسال لیگ شهرستان ها گردد و تیم جهان نمای ملکان نایب قهرمان این دوره شد.
شایان ذکر است این دو تیم به مسابقات فوتسال لیگ استان صعود نمودند.