پزشکی

فیفا برنامه اجرایی در فعالیت های مبارزه با دوپینگ را راه اندازی کرد

کمیته پزشکی فدراسیون از راه اندازی برنامه اجرایی در فعالیت های مبارزه با دوپینگ توسط فیفا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) خبر از راه اندازی برنامه اجرایی در مبارزه با دوپینگ در فوتبال خبر داد.این برنامه شامل ارزیابی عمیق جنبه های مختلف علمی، قانونی و اجرایی مبارزه با دوپینگ در ورزش است.
از زمان ایجاد سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) در سال 1999، مبارزه با دوپینگ در ورزش پیشرفت های بسیاری داشته و تعامل مابین وادا، ساختارهای دولتی ورزشی و قوانین ملی و منطقه ای هر کشوری منجر به ایجاد پیچیدگی های بسیاری در این زمینه شده است. بررسی و ارزیابی موارد نقص کنترل دوپینگ و پرونده های دوپینگ در هر کدام از مراحل در سطح ملی یا بین المللی و یا در سطح دادگاه حکمیت ورزشی نیازمند وجود یک رویکرد ثابت و یکپارچه سراسری است.
در حالیکه برنامه اجرایی فیفا برای مبارزه با دوپینگ بیشتر روی جنبه های حقوقی متمرکز شده است، اصول کلی پایه برای جنبه های علمی مرتبط با این پروسه نیز مورد تاکید است.

درباره نویسنده

بیگی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید