انضباطی

فوتباليست دوپينگي تبرئه شد

بازيكني كه پيش از اين اعلام شده بود دوپينگ كرده است از اين اتهام تبرئه شد… سايت فدراسيون فوتبال نوشت: كميسيون استيناف روز دوشنبه مورخ ۲۰ ارديبهشت براي رسيدگي به درخواست استيناف فوتباليستي كه قبلا به دليل استفاده از ماده ممنوعه افدرين به مدت ۴ سال محروم شده بود براي سومين بار تشكيل جلسه داد و با رسيدگي كامل به مستندات ارائه شده از سوي بازيكن و لايحه تنظيم شده از سوي وي اشكالات اعلام شده به روند نمونه گيري را موثر تشخيص داده و نمونه اخذ شده را فاقد ويژگي هاي لازم از حيث استانداردهاي اعلام شده از سوي فيفا و وادا تشخيص داد.

هاشميان، رئيس كميته ضد دوپينگ فدراسيون فوتبال با اعلام اين خبر عنوان كرد: مطابق قوانين بين المللي و در صورت تمايل بازيكن تبرئه شده امكان اعلام عمومي مشخصات بازيكن وجود دارد و در غير اين صورت فدراسيون فوتبال مجاز به اعلام مشخصات بازيكن نيست و بر اساس استعلام بعمل آمده، بازيكن نامبرده تمايل به اعلام عمومي خود نداشته است.
همچنين متن نهايي حكم اين بازيكن بدون اعلام مشخصات عمومي وي متعاقبا اعلام خواهد شد.