انضباطی

فوتبالسيت دوپينگي چهار سال محروم شد

فوتباليست خاطي به علت استفاده از مواد نيروزا چهار سال از حضور در فعاليت‌هاي ورزشي محروم شد… احمد هاشميان رييس كميته‌ي پزشكي فدراسيون فوتبال: از آنجا كه ورزشكار نسبت به رعايت استاندارد در زمان نمونه‌گيري اعتراض داشت براساس درخواست وي در جلسه‌ي بدوي بنا شد طبق آيين‌نامه اعضاي كميسيون موضوع وارد‌بودن يا نبودن اعتراض اين فوتباليست را بررسي كنند. برهمين اساس و با توجه به پيچيده‌ بودن موضوع، كميسيون بدوي در اين خصوص سه جلسه تشكيل داد و افراد مرتبط با موضوع در جلسه دعوت شدند تا توضيحات لازم را ارائه دهند.

وي تاكيد كرد: در نهايت اعضاي كميسيون بدوي ضمن قبول ايراد وارده به استاندارد فرآيند نمونه‌گيري اعلام كردند اين ايراد در نتيجه‌ي حاصله موثر نبوده است و طبق آيين‌نامه چون ايراد وارده در فرآيند نمونه‌گيري تاثيري در نتيجه قضيه نداشته در نهايت ورزشكار چهار سال از فعاليت در ميادين ورزشي محروم شد.

هاشميان در ادامه تصريح كرد: بعد از اعلام اين حكم به ورزشكار فرد خاطي دو روز فرصت دارد تا درخواست استيناف كند تا آن زمان طبق قانون نمي‌توانيم مشخصات ورزشكار را اعلام كنيم. حكم صادره طي امروز يا روز شنبه به ورزشكار ابلاغ خواهد شد.