اجرائی کشوری

فرناندو در گسترش فولاد تبریز

دروازه بان فصل قبل تیم استقلال خوزستان بمدت یک فصل رسما به تیم گسترش فولاد تبریز پیوست.

فرناندو دی خسوس با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساند تا بمدت یک فصل به عضویت باشگاه گسترش فولاد تبریز در آید.

فرناندودی خسوس ریبیر متولد 1984/7/7 می باشد و اهل کشور برزیل می باشد.