اجرائی کشوری

فرزین گروسیان در تراکتورسازی تبریز

دروازه بان تیم آلومینیوم هرمزگان با عقد قراردادی بمدت نیم فصل به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.

گروسیان با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساند.