اجرائی کشوری روابط عمومی

فرزین مهر مدیر رسانه تراکتورسازی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، فرزین فرزین مهر مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز با عقد قراردادی بمدت یک فصل به عنوان مدیر رسانه باشگاه منصوب شد و قرارداد خود را با حضور در هیأت فوتبال استان به ثبت رساند و رسما بعنوان مدیر رسانه باشگاه در رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور در کنار سرمربی تیم حضور خواهد داشت.

هیأت فوتبال استان برای آقای فرزین فرزین مهر و مجموعه باشگاه آرزوی موفقیت و پیروزی را در تمامی مراحل دارد.