اجرائی کشوری

فرزاد آشوبی به تراکتورسازی پیوست

فرزاد آشوبی برای یکسال با تراکتورسازان به توافق رسید… فرزاد آشوبی برای یکسال با تراکتورسازان به توافق رسید.فرزاد آشوبی به عنوان هافبک در تراکتورسازی توپ خواهد زد.