اجرائی کشوری

غلامرضا باغ آبادی در تراکتورسازی

مربی بادانش تبریزی با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا وبه ثبت رساند… باغ آبادی مربی فصل قبل تیم سایپا البرز بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما مربی تیم تراکتورسازی تبریز شد باغ آبادی متولد ۱۳۳۷ می باشد.