اجرائی کشوری

عیسی پرتو درشهرداری تبریز

بازیکن لیگ یکی با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… پرتودفاع فصل قبل داماش تهران بمدت دو فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد. پرتومتولد1364 می باشد.

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید