روابط عمومی

عیادت هیأت فوتبال از علی بقائی خبرنگار روزنامه ارک

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نائب رئیس و تنی چند از مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال استان با حضور در منزل آقای علی بقائی که به تازگی عمل جراحی نموده اند عیادت نمودند.