ریاست

عیادت رئیس هیأت فوتبال استان از محمد پیروزرام

به گزلرش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان به همراه نائب رئیس و تنی چند از مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال استان با حضور در منزل آقای محمد پیروزرام پیشکسوت داوری کشوری از ایشان عیادت نمودند.