ریاست

عیادت رئیس هیأت فوتبال استان از جمشید خطیبی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان، جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان ، سردار فاطمی یکی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و محمدرضا تقیون مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای هیأت فوتبال استان با حضور در بیمارستان شهید محلاتی تبریز از حاج جمشید خطیبی یکی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز عیادت نمودند.