بانوان

عیادت از دکتر آرش جابری

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان به همراه تنی چند از مسؤولین کمیته ها و کارکنان هیأت با حضور در منزل آقای دکتر آرش جابری دبیر محترم هیأت فوتبال در منزل آقای دکتر آرش جابری دبیر محترم هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی که اخیراً تحت عمل جراحی قرار گرفته اند عیادت نمودند.

از خداوند متعال برای تمامی مریض های مسلمین خصوصاً برای ایشان آرزوی شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت می نمائیم.