اجرائی کشوری

عنايت خبر داد

مسعود عنايت در گفتگويي كوتاه با سايت رسمي فدراسيون فوتبال از حضور محمد رضا ابوالفضلي كمك داور ايراني در رقابتهاي جام باشگاه هاي جهان خبر داد… عنايت دراين باره و همچنين رقابتهاي جام ملتهاي آسيا گفت : «محمدرضا ابوالفضلي از سوي كميته داوران رقابتهاي جام باشگاه هاي جهان به عنوان تيم كمك داور ذخيره به اين رقابتها دعوت شده و او قرار است كمك يك داور استراليايي باشد.ضمن اينكه كمك داور ديگر هم استراليايي است.»
عنايت در ادامه گفت : «كميته داوران رقابتهاي جام باشگاه هاي جهان از ما خواسته تا از اين داور تست بدني و آمادگي جسماني بگيريم و به اين كميته اعلام كنيم كه اين در هفته آينده اتفاق خواهد افتاد .البته ابوالفضلي در وضعيت بدني مناسبي است.»
عنايت در پايان گفت : « كميته داوران رقابتهاي جام ملتهاي آسيا به ما اعلام كرد كه محسن تركي از ليست داوران اضافه بر سازمان ( additional) به ليست داوران ذخيره (standby) در جام ملتهاي آسيا منتقل شده و اگر داوري در تست رد شود تركي به جاي او قضاوت خواهد كرد.