اجرائی کشوری

علی میرشفیعیان و امیرمحبی جزو مصدومان تیم تراکتور

تراکتورسازی دربازیهای گذشته چند بازیکن مصدوم را در لیست خود می دید… تراکتورسازی دربازیهای گذشته چند بازیکن مصدوم را در لیست خود می دید. علی میرشفیعیان و امیرمحبی جزو مصدومان این تیم بودند اما این دو بازیکن از دیروزتمرینات خود را با تراکتورآغازکردند وطبق اعلام مسئولان این تیم هر دو بازیکن به بازی با فولاد میرسند.