داوران

علیرضا محمدپور ناظر داوری دیدار شهید منصوری قرچک و گیتی سپند اصفهان

علیرضا محمد پور بعنوان ناظر داوری از استان آذربایجان شرقی  مسابقه بین تیم های شهید منصوری قرچک و گیتی سپند اصفهان در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور از هفته هفتم که روز جمعه مورخ 94/6/6 راس ساعت 17 در ورزشگاه هفتم تیر در شهر قرچک برگزار می گردد حضور خواهد داشت.