اجرائی کشوری

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر

از حضور بازیکنان بدون مدارک معافیت در لیگ های ایران جلوگیری می کنیم… عزیزاله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در گفتگو با سایت فدراسیون درباره قوانین نقل و انتقالات بازیکنان مشمول صحبت کرد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، وی در این باره گفت: امسال در فصل نقل و انتقالات با توجه به مشکل خروجی بازیکنان امید و جوانان و همچنین برخی از بازیکنان با باشگاهها که با مدارک معافیت تحصیلی در دانشگاه و دبیرستان ، قرارداد بسته اند ، قصد ما بر این است که امسال این قوانین جدید را درباره بازیکنان فوق اعمال کنیم.
محمدی در ادامه گفت: امسال مدارک کاملا چک می شود و مطابقت لازم درباره سن بازیکنان مشمول و معافیت آنها صورت می پذیرد . همچنین بازیکنان مشمول باید در هنگام انعقاد قرارداد، تاییدیه نظام وظیفه را داشته باشند که شامل دفترچه معافیت تحصیلی و غیرتحصیلی است.
وی در پایان گفت: اگر چنین اتفاقی نیافتد و بازیکنان این مدارک لازم را به همراه نداشته باشند از بستن قرارداد آنها در هر باشگاهی و هر لیگی اعم از لیگ برتر تا لیگ های پایین جلوگیری خواهد شد.