فوتسال

صمد عباسقلی زاد طلوعی نماینده سازمان لیگ فوتسال در مرحله نهائی مسابقات لیگ دسته اول امید کشور

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، صمد عباسقلی زاد طلوعی بعنوان نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در مرحله نهائی مسابقات لیگ دسته اول امید فوتسال کشور که از تاریخ 99/12/20 لغایت 99/12/22 در استان اردبیل شهر مشکین شهر بصورت مجتمع برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.