فوتسال

صمد عباسقلی زاد طلوعی نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در مسابقات مجتمع لیگ دسته اول امید کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، صمد عباسقلی زاد طلوعی بعنوان نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در مسابقات لیگ دسته اول امید کشور که از روز دوشنبه مورخه 99/12/04 لغایت 99/12/10 بصورت مجتمع در شهر اردبیل برگزار می گردد حضور خواهند داشت.