اجرائی کشوری

صعود تیم نونهالان شهرداری تبریز به لیگ 2 کشوری

مسابقات نونهالان مرحله پایانی لیگ 3 کشور به مزبانی شهرداری تبریز با شرکت 6 تیم… مسابقات نونهالان مرحله پایانی لیگ 3 کشور به مزبانی شهرداری تبریز با شرکت 6 تیم – رسالت شاهرود – نماینده شهرداری فومن – پیروزی براز جان – نماینده یاسوج – شهباز یاسوج – شهرداری تبریز بصورت مجتمع در ورزشگاه شهید توانای شهرداری تبریز از مورخه 13/5/89 لغایت 18/5/89 به تعداد پانزده بازی برگزار گردید که در نهایت تیم یاسوج مقام اول شهرداری تبریز مقام دوم شهرداری فومن مقام سوم و شهباز کرج مقام چهارم را کسب کرده و به لیگ 2 نونهالان کشور راه یافتند.