اجرائی کشوری

صعود تیم نونهالان شهرداری تبریز به لیگ ۲ کشوری

مسابقات نونهالان مرحله پایانی لیگ ۳ کشور به مزبانی شهرداری تبریز با شرکت ۶ تیم… مسابقات نونهالان مرحله پایانی لیگ ۳ کشور به مزبانی شهرداری تبریز با شرکت ۶ تیم – رسالت شاهرود – نماینده شهرداری فومن – پیروزی براز جان – نماینده یاسوج – شهباز یاسوج – شهرداری تبریز بصورت مجتمع در ورزشگاه شهید توانای شهرداری تبریز از مورخه ۱۳/۵/۸۹ لغایت ۱۸/۵/۸۹ به تعداد پانزده بازی برگزار گردید که در نهایت تیم یاسوج مقام اول شهرداری تبریز مقام دوم شهرداری فومن مقام سوم و شهباز کرج مقام چهارم را کسب کرده و به لیگ ۲ نونهالان کشور راه یافتند.