اجرائی کشوری

شکست شهرداری تبریز در مقابل شهرداری یاسوج

تیم فوتبال شهرداری یاسوج توانست تیم صاحب نام شهرداری تبریز را بانتیجه 3 بر یک شکست داده و مکان خود را در صدر جدول این رقابتها تثبیت کند. در این بازی که ابتدا شهرداری تبریز در دقیقه 23 باگل کمال کامیابی از شهرداری یاسوج جلوافتاد اما محمدپورمند توانست دردقیقه 45 نیمه اول پاس زیبای علی ابوالفضلی را به گل اول تیم شهرداری یاسوج  تبدیل کند.تا هردوتیم با نتیجه مساوی به رختکن بروند. اما در نیمه دوم تیم شهرداری یاسوج  در دقیقه75اتابک نمازی گل دوم شهرداری یاسوج را به ثمر رساند. حملات تیم شهرداری یاسوج علی رغم برتری میدانی این تیم ادامه داشت تا اینکه در دقیقه 90 بازهم علی ابوالفضلی توانست مهاجم تازه وارد تیمش یعنی مصطفی چراغی را صاحب یک موقعیت گل کرده که چراغی نیز زننده سومین گل تیم شهرداری یاسوج بود.  شهرداری یاسوج با این برد 39 امتیازی شده و به یک قدمی لیگ برتر رسید.