جوانان

شهریه ودرجه بندی مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقي

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، شهریه ودرجه بندی مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقي در سال 1400 به شرح ذیل می باشد:
مدارس فوتبال هر ترم شامل هشت هفته آموزش وهرهفته سه جلسه 90دقیقه ای میباشد
ماده 6:نیروی انسانی :
1-مدیریا مدیرفنی 2-کارمند دفتری 3- مربی برای 24 فوتبال آموز 4- پزشک یاپزشک یار 5- تدارکات
مدارس درجه دو
1-زمین فوتبال چمن مسطح وایمن (طبیعی یا مصنوعی) یا سالن حداقل اندازه برای 24 نفر بازیکن 25*35 میباشد.
2-دفتر کار 3- رختکن-سرویس بهداشتی و محل آبخوری مناسب 4- حداقل امکانات برای آموزش تئوری 5- داشتن امکانات آموزش عملی ازقبیل:الف) توپ استاندارد برای هرنفر یک توپ ب)دروازه متحرک باتور مناسب ج)کاورمناسب د)علایم تقسیم بندی ح) بیمه ورزشی خ)عضوگیری فدراسیون
تبصره :امور تبلیغات برای ثبت نام وفوتبال آموزان بایستی برحسب واقعیت ها وتایید کمیته جوانان باشد
مدارس درجه یک
علاوه برامکانات درجه دو:
1-سرویس ایاب و ذهاب (مینی بوس …) 2-لباس ورزشی کامل(پیراهن-شورت-جوراب- محافظ ساق ) 3- نمایش فیلم های آموزشی فوتبال حداقل سه نوبت در طول ترم4-تما شا از مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور حداقل سه نوبت در طول ترم5-استفاده از مشاورین و روانشناسان ورزشی 6- تغذیه 7-ثبت نام فوتبال آموزان درسایت فدراسیون حداقل 500 نفر باشد
مدارس ممتاز
علاوه برامکانات درجه یک و دو:استفاده از مربیان درجه A اسیا
1-توسعه بوفه و محل آبخوری و تغذیه مناسب برای 20 نفر فوتبال آموز یک واحد 2-استفاده ازمربیان درجهB آسیا 3-داشتن وسایل سمعی و بصری مناسب 4 –تهیه جزوات- فیلم و CDهای درسی وآموزشی فوتبال وارایه آن به فوتبال آموزان 5-تهیه از مراحل آموزش و تمرینات فوتبال آموزان وتهیه بانک اطلاعاتی از سوابق و فعالیتهای مدرسه6-دعوت از ملی پوشان فوتبال کشور در برنامه های مدرسه برای افزایش انگیزه فوتبال آموزان (حداقل چهار نوبت درطول ترم) 7-سرویس ایاب و ذهاب سواری ..8-ثبت نام فوتبال آموزان در سایت فدراسیون 750 نفر
مدارس فوتبال ممتاز بايد حداقل 500 امتياز- مدارس فوتبال درجه يك نيز بايد حداقل 450امتياز كسب نمايند
ماده 11 آیین نامه: میزان شهریه فوتبال آموزان برای هر ترم سال 1400استان آذربایجان شرقی بشرح زیر میباشد.
ممتاز :5.000.000 ریال درجه یک: 4.500.000ریال درجه دو: 4.000.000 ریال
حق الزحمه مربیان :
ملاک 1 :600.000 ریال- ملاک دو:680.000 ریال- ملاک سه 750.000 ریال ملاک چهار 820.000 ریال

لازم به ذکر است طبق ماده 15 بند 6 آیین نامه دریافت هرگونه شهریه مازاد بر نرخهای تعیین شده به بهانه های مختلف ویا با تعهد به فراهم نمودن شرایط ویژه برای فوتبال آموزان ممنوع است. ضمنا تحویل هرگونه لوازم ورزشی ومسائل تفریحی بایستی توافق اولیا وصورتجلسه کتبی فی مابین انجام شود.