اجرائی کشوری

شهرداری تبریز 1 – شاهین بوشهر 1

از سری مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور – هفته هشتم… از سری مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور – هفته هشتم؛
تیم فوتبال شهرداری تبریز که میزبان تیم شاهین بوشهر بود در پایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه 1 بر 1 رضایت داد شهرداری با این نتیجه از 8 بازی 8 امتیاز داشته و در رده 14 جدول باقی ماند.