جوانان

ششمین مرحله از طرح استعدادیابی اردوی نونهالان منطقه ۸

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، ششمین مرحله از طرح استعدادیابی اردوی نونهالان منطقه ۸ روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۶/۲۲ راس ساعت ۹:۳۰ در استادیوم مرزداران تبریز برگزار خواهد شد.

در این اردوی استعدادیابی از ۲۵ بازیکن دعوت شده است.

اسامی دعوت شدگان:

۱-سالار نصری از استان آذربایجان شرقی

۲-محمدرضا ترابی از استان آذربایجان شرقی

۳-امیر حسین رشیدی از استان آذربایجان شرقی

۴-ابوالفضل زارعی از استان آذربایجان شرقی

۵-شایان علی پاشازاده از استان آذربایجان شرقی

۶-امین ابراهیمی نسب از استان آذربایجان شرقی

۷-علیرضا افخم از استان آذربایجان شرقی

۸-فاضل شادی از استان آذربایجان شرقی

۹-محمدحسن اهری پور از استان آذربایجان شرقی

۱۰-عرفان صدر سلفی از استان آذربایجان شرقی

۱۱-علی رضائیاز استان آذربایجان شرقی

۱۲-عطا صالح نیااز استان آذربایجان شرقی

۱۳-امیر ابراهیم زادهاز استان آذربایجان شرقی

۱۴-حسن فتحیاز استان اردبیل

۱۵-امیر حسین آستانیاز استان اردبیل

۱۶-علیرضا آزاداز استان اردبیل

۱۷-امیر مهدی خان محمدیاز استان اردبیل

۱۸-آرتین محب الهیاز استان اردبیل

۱۹-عرفان محرمیاز استان اردبیل

۲۰-مهدی برقیاز استان اردبیل

۲۱-ابوالفضل خردمند از استان اردبیل

۲۲-آرمان نیک روشاز استان آذربایجان غربی

۲۳-آرین حسین زادگاناز استان آذربایجان غربی

۲۴-امیر ارسلان عین اله زاده از استان آذربایجان غربی

۲۵-علی تاره از استان زنجان