انضباطی

شریفی در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون

به خاطر هواداران خونگرم تبریزی حکم سنگین تری صادر نکردیم رئیس کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص صدور دستور موقت محرومیت سرمربی تیم تراکتور سازی تبریز گفت… در نشستی که با کمالوند-سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز داشتیم به طور کامل ضمن گرفتن تعهد از وی متذکر شدیم که هواداران پر شور و دوست داشتنی تبریز به مهارتهای فنی ایشان برای ارائه بازیهای مطلوب نیازمند هستند.
مجتبی شریفی در ادامه بیان کرد:پرداختن وی به مسائل حاشیه ای و مصاحبه های غیر مرتبط به امور فنی به ویژه پرداختن به حواشی مربوط به هواداران ،از مواردی است که نه تنها ثمره ای برای فوتبال ندارد بلکه موجب بروز تشنج بر روی سکو ها میشود.از این جهت نامبرده تا اطلاع ثانوی بر اساس آئین نامه کمیته انضباطی محروم است و در صورت انجام هر گونه مصاحبه مطبوعاتی-رادیویی و تلویزیونی به محرومیت وی از حضور در نیمکت حکم خواهیم داد.
شریفی در پایان افزود:به خاطر هواداران خونگرم تبریز از اعمال دستور موقت مبنی بر محرومیت کمالوند از حضور در روی نیمکت در مرحله اول خوداری کردیم در واقع به خاطر هواداران خونگرم تبریزی حکم سنگین تری صادر نکردیم.