فوتسال

شرایط شرکت در مسابقات فوتسال استان

محمد پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد… محمد پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کمیته فوتسال استان در نظر دارد رقابتهای امید ها و نوجوانان استان را برگزار نماید. لذا از کلیه همکاران هیأت فوتبال و مدیران محترم عامل باشگاه ها تقاضا داریم جهت شکوفایی و شناسایی استعدادهای شهرستانها در یکی از رده های اعلام شده نسبت به معرفی تیم تا تاریخ 4/4/90 مساعدت نمایند.
در صورت عدم پاسخ هیچ گونه حقی تعلق نمی گیرد ضمنا شرایط سنی و مدارک مورد نیاز در مطروحه زیر اعلام می گردد.

اعلام شرایط رده سنی امید:

1-متولدین 11/10/1371 به بعد مجاز به حضور در مسابقات میباشد.
2- حق شرکت 000/500/2 ریال
3- چک ودیعه (امانتی) 000/000/3 ریال
4- گواهی تحصیلی عکسدار یا آماده بخدمت یا کارت دانشجویی اعتبار89
5- چهار قطعه عکس
6- کپی صفحه اول شناسنامه
7- کپی کارت ملی
8- کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم
9- 16 نفر بازیکن و 3 نفر کادر فنی ( سرپرست – مربی – تدارکات)
10- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان با باشگاه
11- قرارداد چهاربرگ
12- مبلغ 000/50 ریال حق عضوگیری فدراسیون برای هر نفر ( کادر – بازیکن)

اعلام شرایط رده سنی نوجوانان:

1-متولدین 11/10/1375 به بعد
2- حق شرکت 000/500/1 ریال
3- چک ودیعه (امانتی) 000/000/4 ریال
4- گواهی تحصیلی عکسدار
5- چهار قطعه عکس
6- کپی صفحه اول شناسنامه
7- کپی شناسنامه صفحه اول و دوم پدر
8- 16 نفر بازیکن و 3 نفر کادر فنی ( سرپرست – مربی – تدارکات)
9- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه
10- قرار داد چهار برگی
11- مبلغ 000/50 ریال حق عضوگیری فدراسیون برای هر نفر ( کادر – بازیکن)
12- رضایت نامه محضری والدین