جوانان

شرایط شرکت در المپیاد استعدادهای برتر رشته فوتبال و فوتسال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته جوانان هیأت در نظر دارد جهت برگزاری المپیاد استعدادهای برتر رشته فوتبال و فوتسال طبق اعلام فدراسیون فوتبال نسبت به برگزاری مسابقات در رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال طبق شرایط ذیل اقدام نماید:

شرایط شرکت:

الف) فوتسال     هر تیم ۱۲ نفر

۱- رده سنی (۱۳ سال)(۸۴/۱۰/۱۱ به بعد)   ۴ نفر بازیکن رده سنی (۱۴ سال) (۸۳/۱۰/۱۱ به بعد)   ۸ نفر بازیکن

ب)فوتبال    هر تیم شامل ۱۴ نفر

۱- رده سنی ۱۳ سال متولدین ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ لغایت ۱۳۸۵/۱۰/۱۰به تعداد ۵ بازیکن.

۲- رده سنی ۱۴ سال متولدین ۱۳۸۳/۱۰/۱۱ لغایت ۱۳۸۴/۱۰/۱۰  به تعداد ۹ بازیکن.

شهرستانها مؤظفند از نیمه دوم مهرماه نسبت به برگزاری اقدام و نفرات نخبه را به تعداد ۵ بازیکن تا مورخه ۹۷/۸/۵ جهت تشکیل تیم منتخب استان به هیأت فوتبال معرفی نمایند.

اردوی یک روزه استعدادیابی نفرات برتر استان.

فوتسال: روز پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ ساعت ۱۰ صبح سالن ورزشی عقاب واقع پایگاه هوائی دوم شکاری.

فوتبال : روز پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰  ساعت ۱۰ صبح چمن مصنوعی فرودگاه تبریز.