فوتسال

شرایط سنی بازیکنان رده های سنی فوتسال پایه در فصل مسابقاتی 1401-1400

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، شرایط سنی بازیکنان رده های سنی تیمهای فوتسال پایه در فصل مسابقاتی 1401-1400 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1-رده سنی امید(متولدین 1379/10/11 به بعد)

2- رده سنی جوانان (متولدین 1381/10/11 به بعد)

3- رده سنی نوجوانان (متولدین 1383/10/11 به بعد)

4- رده سنی نونهالان (متولدین 1385/10/11 به بعد)