بانوان

شجاعی:جلسات با فیفا نتیجه بخش بود

نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان از حضور ملی پوشان فوتبال در مسابقات سنگاپور خبر داد و گفت: طبق بررسی مجدد به عمل آمده از سوی فیفا ،البسه ورزشی تیم ملی فوتبال بانوان با مقررات مسابقات فیفا مغایرتی ندارد… فریده شجاعی-نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون گفت:بعد از اینکه متوجه شدیم تیم تایلند جایگزین تیم ایران در المپیک سنگاپور شده تمام سعی خود را بکار گرفتیم تا نظر فیفا را تغییر دهیم.پس از جلساتی که با سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک داشتیم و پیگیری های رئیس و دبیرکل فدراسیون،نمونه لباس های تیم ملی را به فیفا ارسال کردیم و پس از 2 هفته بررسی فیفا اعلام کرد که پوشش ملی پوشان مغایرتی با مقررات مسابقات ندارد که خوشبختانه با برگزاری نشستها و پیگیری های فدراسیون حضور تیم ایران در المپیک قطعی شد.
وی در ا دامه گفت:اردوهای تدارکاتی برای تیم زیر 15 سال را به طور منظم برگزار خواهیم کرد تا تیم آماده ای را به این مسابقات اعزام کنیم.قرار است که پس از مذاکره با کشورهای کره شمالی،تایلند و ازبکستان اردوهای تدارکاتی را برگزار خواهیم کرد تا بازیکنان علاوه بر آمادگی به یک شرایط ایده آل رسیده و حضوری موفق را در المپیک سنگاپور داشته باشند.