داوران

شاهین حاج بابایی ناظر داوری دیدار داماش گیلانیان و نیروی زمینی تهران

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، شاهین حاج بابایی از استان آذربایجان شرقی، بعنوان ناظر داوری دیدار داماش گیلانیان و نیروی زمینی تهران که روز شنبه مورخه 99/5/4 راس ساعت 19:45 در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار خواهد شد حضور خواهد داشت.