اجرائی کشوری

شاهین حاج بابایی در کلاس آموزشی زیر نظر فیفا

دکتر علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران یکدوره کلاس آموزشی داوران و کمک داوران زیر نظر فیفا را از تاریخ 94/8/19 لغایت 94/8/23 در محل کمپ تیم های ملی را در نظر گرفته اند که از استان آذربایجان شرقی آقای شاهین حاج بابایی از داوران فعال کشور نیز در این کلاس حضور خواهند داشت.