اجرائی کشوری

سید محسن حسینی درتراکتورسازی

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… حسینی دفاع فصل قبل تراکتورسازی بمدت دو فصل با تیم تراکتور سازی تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز شد. حسینی متولد1363 می باشد.