داوران

سید رحیم حسینی دیدار تربیت سقز کردستان و سولدوز نقده را قضاوت می کند

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، سید رحیم حسینی بعنوان داور، جلیل بنی هاشم بعنوان کمک داور اول و حجت حیدری فر بعنوان کمک داور دوم از استان آذربایجان شرقی دیدار بین دو تیم تربیت سقز کردستان و سولدوز نقده، چارچوب مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور که روز سه شنبه مورخه ۹۷/۹/۱۳ راس ساعت ۱۴:۱۵ در ورزشگاه کاوه شهر سقز برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.