اجرائی کشوری

سیامک کوهنورد در گسترش فولاد تبریز

هافبک راه آهن شهر ری پس از فسخ قرارداد خود با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی رسماً بمدت نیم فصل قرارداد فدراسیون فوتبال را امضاء و در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساند تا در نیم فصل دوم تیم گسترش فولاد تبریز را همراهی کند.